helsevesenet

Om å google diagnoser

3
29/05/2016

Jeg blogger, som jeg har skrevet før, svært sjelden pasienthistorier. Mine listepasienter skal slippe å være engstelige for å havne på internett. Fra legevakta er terskelen lavere, dit sogner det over 60 000 personer pluss tilreisende, så gjenkjenningspotensialet blir lite. Så da hender det jeg gjør det, i anonymisert form, naturligvis. Det blir stadig vanligere […]


Mer om oldefar

2
25/06/2015

Har hatt en interessant dag på byarkivet i Oslo i dag, i et forsøk på å finne ut noe mer om hvor det ble av min oldefar Karelius. Dødsdatoen var funnet i Oslo skifteretts protokoll – 30. mars 1917. Men han var ikke å finne i noen av de digitaliserte kirkebøkene på nettet. Men på […]


Reservasjon mot opprop…

2
04/10/2013

Jeg blir litt provosert når tilsynelatende oppegående facebookvenner uten videre deler og skriver under på dette lettvinne oppropet. Vel er det greit at selvbestemt abort inntil 12. uke er en lovfestet rettighet for norske kvinner- men skal kvinners rettigheter sikres ved å tvinge leger til å handle mot sin moralske eller religiøse overbevisning? Ønsker vi […]


Sortering

0
07/04/2013

Jahn Otto Johansen og flere engasjerer seg: http://www.dagbladet.no/2013/04/05/kultur/debatt/kronikk/seinabort/abort/26523313/   Hvem har egentlig livets rett? Også dagens ordning med rutinemessig ultralyd i uke 18 ble innført uten at det var medisinske indikasjoner for det. Det ble innført som en prøveordning, viste ingen medisinsk nytte – men det var allerede blitt et “allment krav”. Men det koster […]


Tilregnelig?

2
10/04/2012

Hvem er tilregnelig, og hva er egentlig det. Etter at en ny psykiatrisk rapport (som ventet?) kom til motsatt konklusjon av den forrige, er nå spørsmålet om Breiviks strafferettslige tilregnelighet mer uklart enn noen gang.  I skjæringspunktet mellom jus og psykiatri, blir det ganske klart at ingen av disse to akademiske fag opererer med klart […]


Dødskvalitet

2
26/01/2012

Jeg er så frekk og freidig at jeg uten videre låner kollega Fugellis tittel. Han har skrevet det hittil beste innlegget (etter mine begreper), i den debatten om døden som Kjetil Bjørnstad dro i gang.  Mens GD-journalist Einar Odden går i rette med Bjørnstad og hevder at han mangler kunnskap. Som i de fleste tilfeller, […]


Fordommer fordummer…

2
14/12/2011

Jeg blogger svært sjelden pasienthistorier her i bloggen min. Grunnen til det er naturligvis at jeg bor på et lite sted, slik at dersom jeg forteller konkrete pasienthistorier, kan det godt hende at noen gjenkjenner dem – og det vil være et brudd på taushetsplikten. Men i dag føler jeg for å gjøre det, fordi […]


Feil i helsevesenet

10
08/07/2011

Helsepersonell er selvsagt ikke mer ufeilbarlige enn andre. Feil skjer, og dessverre noen ganger med alvorlige eller fatale konsekvenser. Vi burde ha bedre rutiner for både å oppdage, forebygge og ikke minst lære av de feil som skjer. Jeg har flere ganger skrevet om min gode opplevelse i studietida – på et av sykehusene vi […]


Det burde ikke ta åtte år?

0
10/06/2011

Jeg lever nok i en forholdsvis uskyldig andedam, siden jeg aldri har sett på dette som noe stort problem. Men når man ser på andelen leger som er utsatt for vold og trusler,  burde det da være åpenbart for alle at her trengs et regelverk. Det er da ikke rimelig at folk skal måtte akseptere […]


Kolesterol – hysteri eller kommersielt press?

0
12/05/2011

Allmennlegeforeningen er kritisk til apotekenes kolesterolkampanje. Jeg tror det er fornuftig å være kritisk – selv om alle saker har to sider, minst… Alle fastleger er godt opplyst om kolesterlol, og anbefaler nok sine pasienter om å måle dette minst en gang for å vurdere sin egen risiko for hjerte/kar-sykdom. Dette er jo nyttig for […]


Arkivet

Velg kategori

Bloggurat