Måned: mai 2011

Hva skal vi egentlig tro?

Jeg leser lørdagens HA med sjokk og vantro. Som fastlege i området henviser jeg stadig pasienter til alle disse sykehusene – og forventer at alle som jobber der gjør sitt beste faglig sett, og forvalter offentlige midler så godt de…