Sortering

Jahn Otto Johansen og flere engasjerer seg:

http://www.dagbladet.no/2013/04/05/kultur/debatt/kronikk/seinabort/abort/26523313/

 

Hvem har egentlig livets rett? Også dagens ordning med rutinemessig ultralyd i uke 18 ble innført uten at det var medisinske indikasjoner for det. Det ble innført som en prøveordning, viste ingen medisinsk nytte – men det var allerede blitt et “allment krav”.

Men det koster jo en god del penger?

Og forårsaker en god del uønskede ting. Jeg forsøker så godt jeg kan å informere gravide om hva ultralyd er, hva man kan oppdage og hva man ikke kan oppdage. Og konsekvensene av dette.

Likevel er det jo av og til noen som blir sure for at de blir frarådd å ta med seg småbarn på undersøkelsen. Dette er en medisinsk undersøkelse – hvor man noen ganger får vanskelige svar. Det er ikke en tv-forestilling med babyen i hovedrollen. Selv om det heldigvisk kanskje arter seg sånn for de fleste.

Noen ganger får man høre at undersøkeren finner “noe”. Som regel er det ikke mulig å fastslå nøyaktig hva med ultralyd, og foreldrene blir stilt overfor vanskelige valg som de sjelden var godt forberedt på. Ønsker de fosterdiagnostikk, med den risiko det medfører? Dersom det skulle være noe galt med fosteret – ønsker de abort? Og dette er ikke snakk om en enkel utskraping etter uke 18.

Og selv ikke fosterdiagnostikk gir alle svarene. Foreldrene blir gående og engste seg resten av svangerskapet – noe som heldigvis i de tilfellene jeg har fulgt har vært helt ubegrunnet. Men dette i seg selv er jo å påføre folk unødig belastning? Er det gjort noen undersøkelser som viser at den belastningen man påfører framtidige foreldre på denne måten er verd det i forhold til de problemer som avdekkes? Det er tøft nok å bli småbarnsforeldre om man ikke skal gå og grue seg i fem måneder på forhånd?

Nå vil man innføre tidlig ultralyd for alle – med den begrunnelse at dette er noe noen kjøper allerede, så da må jo alle få det.

Utrolig.

Noen kjøper sex også, men vi ser da ikke annet enn at det er noe man vil forby.

Tidlig ultralyd for alle vil skape enda flere vanskelige og usikre valg.

Her er enda en bra historie:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat8/thread365077/#post_365077

Jeg har vært der selv. Ble gravid med mitt siste barn med termin noen uker før jeg fylte 38 og ville fått automatisk tilbud om fosterdiagnostikk. Jeg kom til at jeg var glad for at jeg slapp det. Men kanskje jeg er en nihilist? Jeg dro ikke på mammografi i år heller, selv om jeg er i gruppa som blir innkalt til dette.

Like lite som det nytter å forby alt vi misliker, nytter det å forby eller forebygge alle sykdommer, ulykker og medfødte skavanker vi mennesker må dras med.

Sånn er det bare. Og vi lærer kanskje noe vesentlig av å forholde oss til det?

Jeg synes ikke de som historisk sett har gått inn for rasehygiene og dyrking av eliten er noe godt eksempel til etterfølgelse.

Hvem ville du ha sortert vekk?

Hitler

eller

Hawkins

 

Og tror du medisinen kunne forutsi hva noen av disse skulle bli?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *