Her du penger, kan du uttale deg i VG om ting du ikke har greie på…

Stein Erik Hagen mener at “psykiatri-drapene” er en skandale. I VG.

Og krever at noen må stilles politisk til ansvar – det er Stoltenberg-regjeringens skyld at det går så mange gærninger løs at folk risikerer å bli drept i sin egen stue.

 

Jeg kjenner at jeg blir sint når kompliserte spørsmål behandles på en så tabloid måte som dette. Hvorfor i all verden skriver de ikke noe halvveis intelligent? Eller spør noen som har litt andre kvalifikasjoner enn masse penger om hva de mener? Holder det å være rik og PR-kåt?

Hva med å spørre tidligere psykiatriske pasienter, folk som jobber i psykiatrien, pårørende til psykiatriske pasienter – eller noen som i det minste husker hva som stod i avisen sist tvangsbruk mot psykiatriske pasienter ble framstilt som en skandale? Også – av den samme tabloidpressen? Noen som husker alle skandaleoppslagene om Reitgjerdet?

Jeg lurer på hvor mange psykiatriske pasienter Stein Erik Hagen kjenner. Jeg kjenner mange, og har møtt enda flere. Og jeg lever ennå. Det er et forsvinnende lite mindretall av psykiatriske pasienter som er voldelige eller farlige. Hadde det eksistert noen enkel måte å fastslå med en viss grad av sikkerhet hvem som potensielt kunne bli voldelig og farlig, hadde saken vært enkel og tabloid. Da kunne vi jo sperre disse inne, ikke sant.

Psykiatrien er en ung vitenskap. Både medisiner og andre behandlingsmetoder er omdiskutert. Menneskesinnet er komplisert, individuelt og uforutsigbart.

Det er bra at slike saker granskes – på en saklig måte, i håp om å lære noe som kan hindre slike tragedier seinere. Det er ille at slike tragedier gjøres til valgkampstoff og fokus for personlig eksponeringsbehov.

0 tanker om “Her du penger, kan du uttale deg i VG om ting du ikke har greie på…

 1. Her er det tydelig at journalisten fra VG vet hva som selger. Dette har lite og ingenting med denne saken å gjøre. At Stein Erik Hagen i tillegg klarer å uttale at han bare viser engasjement på linje “med folk flest” er jo utrolig. Han har jo fullstendig fjernet seg fra “folk flest” siden jeg engang på 90-tallet jobbet i Rimi-kjeden.

  Hvorfor har journalisten valgt å spørre Stein Erik Hagen om dette?? Finnes det NOEN som helst grunn til det? (Regner jo med at ikke Hagen på eget initiativ har kontaktet VG for å få uttale seg om en sak han har lite kjennskap til)

 2. Du skjønner like lite som Hagen. I Norge skal man forstå og forstå og forstå. Deretter skal ekspertene uttale seg. De kommer fram til at de som er psykisk syke ikke er farlige for mannen på gata og de slipper ham ut.

  Dette er prisen som betales for at vi skal være så snille i dette samfunnet. Dette er prisen for at forbryterne får all oppmerksomheten og ikke ofrene. Tunge kriminelle mennesker, det være seg voldektsforbrytere, pedofile, psykopatiske mordere, skal tilbake til samfunnet raskest mulig. Minst mulig straff slik at de kan komme seg tilbake til samfunnet så fort som overhodet mulig. Bare en liten tur innom psykiateren først, som oppskriftsmessig konkluderer med at vedkommende ikke er farlig, og at gjentakelsesfaren er lik null.

  …og prisen er at uskyldige ofre blir tilfeldig drept. Neste gang er det kanskje deg og din familie, eller meg og min familie.

 3. Takk for en fornuftig innspill. Jeg reagerte på samme måte som deg da jeg så forsida, men tenkte: “er det bilde av Hagen, eller en annen som bare ligner?” Da jeg gikk inn, så jeg at det faktisk var ham på bildet. Han er i saken også sitert på blant annet å bruke den nedlatende betegnelsen “gærning”.

  Jeg har for ikke lang tid siden vært med å bære et familiemedlem til sitt siste hvilested. Han var drept noen dager tidligere. Drapet ble utført av en person som tidligere har vært innlagt på psykiatrisk institusjon. Jeg bebreider verken de ansatte som har hatt ansvar for vurderinger av hans helsetilstand, behandling og etterfølgende oppfølging eller andre for det som skjedde – ei heller bærer jeg nag til han som utførte handlingene. Det som har skjedd er ufattelig trist og kan ikke gjenopprettes. Det var en syk handling utført av en person som var syk da han utførte handlingene.

  Syke mennesker skal få den behandling de har behov for – dette framstår opplagt og uavhengig av type sykdom. Vi må oppi alt dette forstå at de fleste av dem ikke er tikkende bomber, men mennesker som kan få en bedre hverdag med å leve et normalt liv, ha venner, gå skole, ha en vanlig jobb eller ha en jobb ved tiltaksbedrift eller lignende. Å skille mellom hvem som er potensielle mordere og ikke er særdeles vanskelig. Så lenge psykisk syke skal vurderes med tanke på bruk av tvangsmidler, vil det bli gjort feilvurderinger.Skal vi låse inn alle disse personene for at det skal bli litt tryggere for oss andre såkalt friske? En slik tanke er elitisktisk, en krenkelse mot mange enkeltmennesker og føyer seg inn i rekken over øvrig atferd og virkelighetsfjerne kommentarer fra Hagen.

  Jeg tror den dype respekten for menneskeverdet og individets rett til å tenke fritt og forsøke å få et best mulig liv ut fra sine forutsetninger, har vært til stor hjelp i min families bearbeidelse av sorgen over å miste noen som sto oss nær. Vi trenger ikke slike kommentarer fra mennesker som Hagen, som totalt har misforstått hva slags behov vi som samfunn har og hvilke rettigheter vi må gi den enkelte for å bli et sunt og godt sted å leve.

 4. det siste skal du ikke se bort fra… (Ikke at jeg vet noe om det, altså)

 5. Takk for et klokt og personlig innspill. Det begås nok langt flere drap av folk som ikke har hatt noe med psykiatrien å gjøre. Gode ønsker til deg og din familie.

 6. denne kommentaren fisket jeg opp av spamboksen. Vet ikke hvorfor WordPress la den der. Jeg har ikke noe imot at folk er uenige med meg, men her synes jeg nok at jeg blir tillagt en del meninger jeg ikke har hevdet,

 7. Penger eller ikke,hagen sier vel bare det alle stort sett mener. Skal ikke være muligt Noen må ta ansvar.

 8. Alle mener selvsagt at det er ille at folk blir drept. Men på hvilken måte mener du at noen skal ta ansvar? Hvem skal ta ansvar og hva skal vedkommende gjøre? Og hva har Hagen sagt som er til nytte for noe som helst?

 9. Stein Erik Hagen har helt rett ! Regjeringen/helsevesenet har ansvaret for at syke personer får nødvendig hjelp, slik at disse ikke påfører uskjyldige mennesker alvorlig skade. Pårørende som har lidt enorme tap i form av menneskeliv eller annen skade, har krav på full erstatning fra Staten, for det tap som en familie eller pårørende har vært utsatt for ! Det er Statens/regjeringens plikt, ved helsevesenet, å følge med at f.eks. voldelige psykisk lidende personer ikke påfører uskyldige mennesker skade. Når dette allikevel skjer, er det en politisk skandale, fordi helsevesenet har sviktet ! Det er nemlig enkelt å finne ut hvem som er potensielle, farlige pasienter, gjennom politi og lokal psykiatri. Det er kun et fåtall som er livsfarlige i sine nærmiljøer, og lokal politi og psykiatri kjenner til disse ! Disse må bare “hankes” inn og gis nødvendig behandling, sålenge det er nødvendig. Etter behandling og event utskrivelse, må disse gis oppfølgings-boliger, og ikke sendes ut på det private boligmarked, for da kan slike ulykker hende.

 10. Jobber du i psykiatrien eller politiet, siden du vet at dette er enkelt?

 11. Ja slike saker har mange sider…Men som pårørende til en pasient med psykose som stadig blir lagt inn, for å komme ut med pilleresepten i hånden etter en uke eller gjerne mindre blir man ganske oppgitt. Hvem er blitt bra da?
  Anvaret tilhører regjering og helseministeren i første rekke.

 12. Før i tiden ble folk ofte værende i psykiatriske institusjoner i mange år, eller kom aldri ut. Nå er kanskje trenden gått for langt andre vegen. Psykoser er ofte en kronisk sykdom som det ikke er mulig å helbrede med de behandlingsmuligheter vi kjenner til. Det mangler nok en del ressurser på å få til optimal behandling og oppfølging av psykiatriske pasienter – men hva som er optimal oppfølging, og å plukke ut de få som trenger restriksjoner på sin bevegelsefrihet – det er altfor kompliserte spørsmål til at PR-kåte pengefolk bør få lansere tabloide meninger på førstesiden i VG. Jeg mener at dette ikke gjør annet enn å nøre opp under en frykt som for det meste er urealistisk. Risikoen for å bli overkjørt er uhyggelig mye større enn risikoen for å bli drept av en psykiatrisk pasient. Jeg vil tro at risikoen for å bli drept av noen du kjenner og stoler på og som aldri har vært innom psykiatrien også er større enn å bli drept av en som har fått for dårlig oppfølging av psykiatrien.

 13. Ja før i tiden var det jo mest et oppbevaringsted når man kom på instutisjon. behandling var det vel skralt med iallfall etter dagens normer.
  Nu er det vel ikke bare de siste grufulle drap som er kjernen i dette. Det gjelder vel psykiatrien i sin helhet.,tross alt en del som tar sine egne liv bl.a.,og de som må vente forgjeves på hjelp Livet for disse og pårørende er et tøft liv.
  Ting kan bli bedre,men gardere seg kan man vel aldri..
  Hagen ja nå vet jeg heller ikke om han ba om førstesiden,men journalistene vet jo å selge.

 14. Ansvaret tilhører regjering og helseministeren. Men det dumme er at det virker som Hagen kaller alle som sliter med psykiske lidelser for Gærninger. Hagen burde vite bedre siden han kjenner mennesker som har eller hatt familie medlemmer med psykiske problemer.

 15. Det slo meg akkurat det samme! Nå skal det sies at jeg bare leste overskriften da, men det er godt å høre at det er flere som tenkte det samme. (Kommer vel ikke til å lese artikkelen heller, hans mening blir ikke interessant for meg bare fordi han har masse penger.)

 16. Nå er det ikke slik at alle med psykiske problemer er til fare for noen… Folk som sliter med angst,depresjoner,bipolare lidelser, og personlighetsforstyrrelser – for å nevne noe – sliter selvsagt..men blir de noensinne til fare for noen så er det strengt tatt seg selve.

  Men når vi snakker om Post traumatisk stress, vrangforestillinger, hallusinasjoner og psykoser så er vi over i en helt annen kategori. Når folk er livende redde fordi de føler seg forfulgte,overvåket og de ser og hører ting innen annen ser og hører…har forvrengte opplevelser og et forvrengt virkelighetsbilde osv – ja da er det fare på ferde hvis de ikke får hjelp/ikke tar sine medisiner, ikke er i skjermede omgivelser eller ikke får depotmedisin som har langtidsvirkning.

  Selv et lite uskyldig barn kan kan fortone seg som et blodig beist i deres øyne……naboen kan fortone seg som en alien – stikkontakter kan snakke til dem, true dem, skremme dem og postmannen kan være den som ser sitt snitt til å prøve å forgifte dem på sin daglige runde. Vi kan ikke forestille oss en slik “virkelighet” , fordi den er som et bølgende mareritt.
  Når presset har vedvart så lenge at de er slitne og nedkjørte så kan hva som helst skje. I desperasjon.

  De tikkende bombene finnes i denne gruppen…..de som er for syke til å kunne straffes eller sone, men for “friske” til å havne på tvangsparagraf. Og uten tvangsparagraf kan ingen tvinge medisiner i dem. Med tvangsparagraf og f.eks depotmedisin i bunn – så klarer ofte disse å bo hjemme og takle hverdagen.
  Møter de ikke opp hver tredje uke f.eks – for en ny depotinjeksjon, så kan politiet hente de å kjøre dem dit slik at de får den medisinen de trenger.

  Å bli lagt under tvangsbehandling er en møysommelig affære….husk, personvernet er sterkt…og det skal alltid baseres på frivillighet i det lengste :les: helt til noe fullstendig uakseptabelt har inntruffet

  Depotmedisin er sjelden den eneste medisinen – men den er på en måte “grunnmedisinering”.

  Tenk dere selve en psykisk syk, paranoid person med vrangforestillinger som har hatt et behandlingsopphold…Det går bedre…vedkommede skrives ut….og med “friheten” kommer angsten og de paranoide tankene snikende igjen…Medisinen droppes….rusmidler inntas….og i løpet av noen måneder er vedkommede sykere enn noensinne.

  Rus og psykiatri er de nye dobbeltdiagnosene som øker i rekordfart….fullstendig uforutsigbare reaksjonsmønster og sykdomsutvikling…Det er faktisk mange tikkende bomber, og slettest ikke bare et beskjedent omfang slik somme hevder.

  Legg til mange fra gruppen flyktinger og asylsøkere. Disse har ofte opplevd grusomme ting og posttraumatisk stress ulmer ofte under overflaten…flashbacks,angst,paranoia,hallusinasjoner.

  I psykiatrien er det mye å bekymre seg for. Ikke tro annet.
  – Og ja….jeg jobber der.

 17. Det er helt uspiselig hvordan VG (og andre aviser/medier) horer for opplagstallene sine og snur kappen etter det aller minste vindpust. Æsj! Slikt som dette bidrar i alle fall ikke til større innsikt og forståelse blant “folk flest”, snarere nører det opp under alle fordommene.
  Hvordan hadde reaksjonene vært om vi fikk krigsoverskrifter og nyhetsopplesere med presset stemme og bakgrunnsmusikk som forkynte:
  “Tidligere somatisk pasient gikk amok på utested….” – eller lignende.

  Sukk!

 18. Men jeg fikk ikke på langt nær så mye plass eller så stort bilde som Stein Erik, gjorde jeg vel 😆

 19. Jeg har vært innlagt på en psykiatrisk institusjon for ungdom. De fleste var normalt oppegående ungdom med problemer som blant annet angst og spiseforstyrrelser. Synes det går litt langt når begrep som gærning og psykiatrisk pasient/psykisk syk mixes sammen slik som enkelte gjør, det er faktisk ganske vanlig å ha en psykiatrisk lidelse en eller annen gang i løpet av livet. De aller aller fleste er ikke potensielle voldsmenn.

  Litt rart at ingen reagerer på lignende måte når en kvinne blir banket opp av en (ex-)partner? Dette er jo noe som skjer langt oftere, men det er ingen som hyler om at alle menn som en eller annen gang i løpet av livet har utøvd vold mot en kjæreste skal sperres inne på ubestemt tid. Det er vel enklest å være bastant og skråsikker når gjerningsmannen tilhører en gruppe man ikke har noe til felles med.

 20. Flott reaksjon!
  Kan ikke annet enn å si meg enig. VG som landets største avis bør skamme seg.

 21. Takk 🙂
  Skamvettet i VG-redaksjonen har jeg dessverre ikke mye tro på…

 22. Du vet at du snakker om den samme avisen som hadde en tidligere psykiatrisk pasient og drapsmann som klagde på systemet på forsiden pga disse drapene. Her er det både noe for deg og de kjendiskåte. Ingen som skriker når mannen i gata får uttale seg… 😉

  Men ser ikke helt koblingen mellom hagen og drapene. Men nå har jeg heller ikke lest hele saken.

 23. Jeg leser sjelden VG – og vet ikke hva du sikter til. Men det høres jo ut som et godt poeng. VG slår opp hva som helst – gjerne stikk motstridende saker, så lenge det selger.

 24. Man skal høre mye før ørene faller av!!! SELVFØLGELIG har Stein Erik Hagen HELT rett i dette han sier. Regjeringen har ansvaret PR:IDAG I dette rike landet har vi ikke penger nok til å ta vare på de som virkelig er syke, dette er mennesker som ALDRI burde fågå i det fri! Jeg er helt enig i at noen må stilles til ansvar her, ikke bare den som har begått disse drapene, her er jo ikke bare 3 mennesker som er drept, det er 4, kvinnen var gravid i 5 måned, så det er barnedrap i tillegg. Jeg bor sjøl i Tromsø, dette ryster byen vår og politiet er hjelpesløse i å fange opp disse galningene som går løs her hver eneste dag. UNN, avd Åsgård får inn mennesker, behandler dem, deretter blir de sluppet ut UTEN oppfølging av det helsepersonellet de trenger. Kongeriket burde skamme seg!! Dette er ikke siste gangen det skjer, det er nesten som om man må vurdere å få seg skytevåpen for å beskytte seg selv og familien om det plutselig skulle stå en galning eller to på trappa!! Fy fan for et samfunn man lever i og alle idiotene som er i denne regjeringa, at de ikke skammer seg!!

 25. Kjenner du til psykiatriske mennesker?????
  Synes du skal slutte med dette pengesterke , pr kåte kjendiser. Hagen tar opp et problem som er langt større enn det man kan forestille seg!!
  All honnør til den mannen. Han blir uglesett av “rødstrømpene” ettersom han er steinrik, kan gjøre hva f…… han vil. Han er et forbilde for å si det rett ut!!

 26. Poenget med at de spør akkurat Hagen er vel fordi han er en stor bidragsyter til enkelte politiske partier og også fordi han er en offentlig person. Men er enig at det kanskje ikke er det mest naturlige valget av intervjuobjekt når man snakker om psykisk helse. Han sier jo selv at han ikke har nok kunnskaper innen psykisk helse, så alle som refser han for det i inlleggene sine bommer litt.

  Jeg har selv jobbet med tungt psykisk syke, og poenget her er vel at på grunn av stadige innsparinger og nedskjæringer så blir tilbudet til de psykisk syke dårligere, og dermed er det større sjangs for at det skjer drap Osv. Det er skivebom å sammenligne drap begått av psykisk syke å drap begått av “friske”. Da har man virkelig ikke skjønt hva temaet er. Det er det som er, at med et bedre helsevern kunne man fanget opp de psykisk syke på et tidligere stadium og dermed unngått de extreme handlingene. For eksempel kunne det vært en ide å bruke penger på å lære lærere til å kunne plukke opp symptomer på elver. Det hadde hjulpet mye.

  Og for de sosialisthodene her som påstår at den sittende regjeringen har bidratt til å få et bedre helsevern kan ta seg en tur ut i det virkelige liv å se hva som er realiteten. Det er stor forskjell på hva som foregår inne i enkelte politikerhoder og hva som er virkelig for de fleste andre.

 27. Det er ikke motstridende saker. Men uttalelser fra forskjellige hold. De var faktisk enige. Både brukerne og “makteliten”. Så motstridende er det ikke.

 28. Og det er alltid morsomt å gå så hardt ut mot en avis du ikke leser, når du selv påpeker at Stein Erik Hagen gjør feil i å uttale seg om noe han ikke kan noe om…. tihi!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *