Hagegal…

Nettforumet Hagegal har hatt en stor plass i livet mitt i mange år nå.  Jeg registrerte meg som bruker noen uker etter at forumet åpnet i 2003, men var ikke så aktiv i starten. I januar 05 begynte jeg i admingruppa, og ble leder for denne etter ganske få måneder. Det har jeg fortsatt som fram til nå – og det har vært en spennende tid.

Hagegal er et unikt forum på mange måter. Det ble startet helt spontant, har hele tiden eksistert utelukkende på grunn av frivillig innsats fra svært mange, både brukere og folk i admingruppa. Det bærer sitt navn med rette, et forum fullt av galskap, hageskrullinger, kjempekoselige folk. Noen ganger går det en kule varmt, men hele tiden har forumet fortsatt å vokse og trives 🙂 Det håper jeg det vil fortsette med. For meg er tiden inne til å overlate ledervervet til Gunda – som er omtrent like fersk som jeg var da jeg overtok ;-). Det tror jeg vil gå aldeles glimrende. Vi er jo noen gamle travere i admingruppa som kan trå til med råd om det trengs. 

For meg er det hagegal og ikke VG det gjelder når jeg sier at dagen er ikke den samme uten 😀